گرافیک 1-2-3

نماد ها خود از اشکال اصلی سرچشمه  و ساخته میشوند که یک طراح گرافیک میبایست از راز و رمز اشکال آگاه باشد .

 

برای بازنگری نمادها از ساده ترین آنها، یعنی اشکال بنیادین: دایره، مربع، و مثلث شروع میکنیم. ابتدا میتوانیم خیلی ساده و به طریقهء رمز شکنی (decode) هر یک را معادل یک عنصر بیابیم. دایره= آب، مربع= خاک، مثلث= آتش. بنابراین، همهء مفاهیمی که به این سه عنصر منسوب میشود، به این سه شکل بنیادی نیز قابل تعمیم است.  مثلاً دایره، منبع زندگی و حیات، چرخ هستی است همچون آب که عنصر مرتبط آن و منشاء زندگی است.

دایره:

کاندینسکی مینویسد: " نقطه، زندگی است. تصویرِ اصلیِ بیان است. دایره ای است که به غایت کوچک شده است: خُرد ترین شکل زمان است"

دایره شکلی است که دلالت بر بی زمانی دارد چرا که نه آغازی دارد و نه پایانی (زمان). بنابراین میتوانیم  مفهوم دایره به خصوص در معماری گونه ای دیگر بنگریم. این مفهوم به مرور، معنای حرکت، چرخ، راه، گردونه[2]،(چرخ زمان، گردونه زمان، گردونه مهر یا خور-شید، که خود به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری زمان در ساعت های خورشیدی به کار گرفته میشد) و زمانِ سپری شونده، به خود گرفته است. دایره نماد عهد و پیمان نیز هست، در ایران تبدیل به حلقهء ایزد مهر و یا حلقهء فره ایزدی در نماد فروهر شده و هم اکنون نیز در همهء فرهنگ ها کم و بیش نماد تعهد، مرحلهء گذر، و نشان مهر است. کلاً فضای درون دایره فضایی مقدس، جادویی و محافظت شده است.

اگر این را قبول داشته باشیم که مربع نمادی از مکان است دایره نمادی از حرکت و زمان است در عین حال دایره نمادی است از آسمان عالم ملکوت ، حرکت اجرام سماوی در حال محوری دوار و سیار و نیز نمادی است از جهان معنوی و متعال

از زمانهای بسیار دور شکل دایره در نماد یین ›› مظهر تاریکی و یانگ ›› مظهر نور در فرهنگ چین مطرح بوده است.

(( نماد یین ویانگ ))

این نماد همانطور که گفتم یعنی تاریکی و روشنایی وبدانید که تقارن دارد ولی تقارن آن ایستا نیست بلکه تقارنی دورانی است که معرف یک حرکت چرخشی پیوسته و بسیار نیرومند است و بنا به گفته کویی-کو-تزو،در سده چهارم قبل ازمیلاد (( یانگ چرخ زنان، به مبدا خود بازمیگردد و یین وقتی به اوج خود میرسد جایش را به یانگ می سپارد))

زوج یین و یانگ آهنگ حال آور بزرگی است که در فرهنگ چین نفوذ کرده و همه چهرههای راه زندگی سنتی چین را معین می کند به گفته چوانگ تزو((( زندگی عبارت است از هماهنگی در ترکیب یین و یانگ))) چون چینی ها مردمی کشاورزهستند پیوسته با حرکات ماه خورشید و تغییرات آشنایی دارند .تغییرات فصلی وپدیده های نشو ونما و مرگ و زوالی که با نظمی طبیعی در دنبال آنها به وجود می آیند از نظر آنان روشنترین توضیحات برای فعل و انفعالات متقابل بین یانگ و یین ، زمستان تیره و سرد و تابستان و روشن است

و حال مفهوم خود دایره

مفهوم آسمان، همیشه بزرگتر از ابعاد واقعی خود به نظر میرسد و لحن وارتباط مردانه دارد،زرگو، زمان و مکان را نا محدود می کند نیروی آرمان گرایی را توسعه میدهد و خصوصیت واقع گرایی را افزایش میدهد.

این هم از مفهموم این اشکال هندسی و مطالبی که در موردشان گفتم حال یک جمع بندی کلی از آنها

از تکرار و ترکیب شکلهای مربع و مثلث و دایره می توان سطح های متعدد منظم و غیر منظمی به دست آورد همچنان که اگر اشکال پیچیده و آلی طبیعت را تجزیه و ساده کنیم مجددا با اشکال ساده یعنی مربع و مثلث ودایره خواهیم رسید.

در هنرهای تجسمی سطح را به انحاءمختلف می توان تجسم بخشید و به وجود آورد به عنوان مثال از حرکت یک پاره خط در فضا یا بر صفحه در یک جهت خاص سطح ساخته می شود.همچنین اگرنقطه ای را در دو بعد گسترش دهیم سطح تشکیل می شود و به همین ترتیب فضای تجسمی میان حداقل سه نقطه جدا از هم و یا فضای بین دو پاره خط می تواند سطح را تداعی کند عموما در یک تابلو نقاشی همه چیز روی سطح بیان میشود در نقاشی طبیعت گرا سطوح نمایش دهنده وجوه مختلف اجسام و اشیاء در طبیعت پیرامون ما هستند و از اتصال آنها به یکدیگر و تغییر شکل آنها در اثر عمق نمایی توهم حجم و دوری و نزدیکی به وجود می آید اما بدانید که در نقاشی انتزاعی سطح ها بیانگر و نمایش دهنده شی خاصی نیستند و گاه یک اثر انتزاعی فقط از طریق ترکیب چند سطح با بافت ،رنگها یا تیرگی و روشنی های مختلف به وجود می آید


مربع:

همانطور که دایره نماد روح است، مربع نیز نماد جسم میباشد چرا که این شکل چهار گوش از اجتماع چهار عنصر پدید آورندهء ماده حکایت میکند عالم بالا میبوده به شکل دایره ای ساخته میشده است. پیدایش گنبد مرحلهء جالب توجه ای در معماری می باشد. یکی از قدیمیترین نوع. گنبد، حد فاصل و رابطِ گذر جسم به عالم روحانی است. شالودهء معماری ایرانی بر حیاط های چهارگوش و حوض های دایره ای یا پنج وهشت ضلعی در مرکز حیاط میباشد. یکی از کهن ترین الگوهای شهرسازی نیز بنابر طرح دایره ای و بر حول نقطهء مرکزی دایره، و گسترشِ به سوی بیرون بوده است.

مربع یکی دیگر از شکل های ساده هندسی است که از چهار ضلع و چهار زاویه مساوی ساخته می شود و مربع از زیباترین اشکال هندسی است.

و مفهوم آن ›››› استواری ؛ مردانگی ؛ سکون ؛ منطق ؛ و معرف زمین است . در عین حال نمادی از جهان مخلوق و نیز مبین کشتزار؛ حصار؛ پنجره و جان پناه است.

شکل مربع از چهار ضلع برابر تشکیل شده است هر یک از این چهار ضلع می تواند نمایانگر}

1) چهاز ضلع آب ؛ باد ؛ خاک ؛ آتش باشد

2) چهار جهت اصلی شمال ، جنوب ، مشرق ، مغرب باشد

3) چهار فصل بهار، تابستان، پاییز،زمستان باشد

4) چهار مرحله از زندگی کودکی،جوانی،میان سالی، وپیری باشد

5) چهار طبع سردی،گرمی،خشکی،رطوبت باشد

6)چهار خلط صفرا،سودا،بلغم،خون باشد

7) چهار مرحله از تکامل بشری دوران جنینی،دوران زندگی،مرگ،رستاخیز، معاد باشد

مربع نماد این تسلسل و فرود و ادامهء زندگی و حکمرانی الهی در عالم ماده است . مربع فضای قابل تسخیر بوسیلهء انسان است (مکان).

 مثلث:

بازهم به معماری ایران باز میگردیم؛ آتش، نماد خِرد نخستین و ازلی جلوه ای از دانایی بیکران و عالم ماورای انسان است (مثلث نماد آتش) که در آتشکده یا دارِ مهر، یعنی همان بناهای مکعبی در شکل ابتدایی خود تکریم و تقدیس میشود.

در کیمیاگری، تثلیث مقدس؛ سه گانهء جسم/خاک، روح/ آب، جان/هوا، می باشد که باید پس از مرحلهء پالایش، دوباره به دایره باز گردد. مثلث تنها شکلی است که جهت پذیر است و جهت رو به بالا یا رو به پایین آن در معنایش تاثیر می گذارد.

مثلث نمادی از ایستایی و توازن و نیز نمادی از زهدان است مثلث به واسطه زوایای تندی که دارد سطحی مهاجم و شکلی ستیزنده به نظر میرسد که همواره در حال تحول و پویایی است.

آیا میدانستید که جهت مثلث ها اگر تغییر کند مفهوم آنها هم تغییر میکند پس.......

مثلثی که قسمت نوک تیز آن رو به بالاست

نماد آسمان - مردانه است . واسطه ، پیوند دهنده ، بسیار موزنی و غیر قابل کنترل، خبر چین ، هشدار دهنده ، پرهیز و احتیاط، در ذات خود خطرناک است و محیط را دگرگون میکند و سبک دیده میشود و نشان هوشمندی است و میل رقابت در انسان را توسعه میدهد و خلاق و تک رو است و متعادل،قابل اعتماد،و نیز تفکر برانگیز.

مثلث رو به پایین

نماد زمين - زنانه است . ايجاد پيوند و وحدت  . غیر قابل اعتماد ،تعادل ندارد .

321graphic

آرش اوژن  -  arash ojan
اینجانب طراح گرافیک ، مدیر هنری ، کارگردان فیلم کوتاه و پژوهشگر هنری هستم . ایرانی ، ایران سرزمین 9 هزار ساله متعلق به همه اقوام پاکش می باشد. بیایید ایران را دوباره ببینیم بدور از گروه بندی های گوناگون و دیدگاههای متفاوت . تمام گفتارها در تمامی تارنماهایی که وابسته به اینجانب می باشد ، از اعتبار تاریخی و شخصی برخوردار است . من فقط به بیان فرهنگی تاریخ با توجه به مدارک و مستندات پژوهشی شخصی پرداخته ام . +شخصی گرافیک 321graphic.persianblog.ir +نگرش فراگیر به عدد 7 se-v-en.persianblog.ir +حقایق ناگفته کوروش بزرگ kingcyrus.persianblog.ir به امید بهروزی ایرانیان آرش اوژن
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :